Инструменты пользователя

Инструменты сайта


Дієслово "be"

Дієслово "to be" може бути смисловим, допоміжним, а також вживатися в якості модального дієслова.

"Be" як смислове дієслово

Як смислове дієслово "be" бути, існувати, мати місце (детальніше у словниках):

 • "He is at home." - «Він (знаходиться) дома.»
 • "There is no doubt about it." - «Щодо цього немає сумнівів.»
 • "Who is allowed to be here?" - «Кому дозволено бути тут?»

Дієслово "be" є неправильним дієсловом]] і на відміну від інших неправильних дієслів має більше форм при відмінювані:

Відмінювання дієслова "be"
Число Особа Простий теперішній Простий минулий
Однина 1 I am I was
2 thou art[1] thou wast
you are you were
3 he is he was
she is she was
it is it was
Множина 1 we are we were
2 you are you were
3 they are they were

Дієслово "be" є дієсловом стану і зазвичай вживається у простих формах дієслова. Дієслово "to be" може вживаєтись у тривалих формах дієслова, щоб підкреслити сам процес протікання стану або тимчасовість стану:

 • "He is being like a child." - «Він поводить себе як дитина.»
 • "Now I see I've been being a fool to trust him." - «Тепер я зрозумів, що був дурнем довіряючи йому.»

У наведених прикладах "be" виконує функцію дієслова зв'язки.

"Be" як дієслово-зв’язка

Дієслово "be" часто вживається в якості дієслова-зв'язки, тобто з'єднує підмет з іменним членом присудка. На відміну від української мови, в англійській дієслово-зв'язка ніколи не опускається:

 • "This tree is very old. - «Це дерево (є) дуже старе.»
 • "I am your friend. - «Я (є) твій друг.»

У деяких граматиках, "be" як дієслово-зв’язка, виділяється як допоміжне дієслово. Але слід зазначити, що як і інші дієслова-зв'язки, дієслово-зв'язка "be" повністю зберігає своє лексичне значення:

 • "He was my friend." - «Він був моїм другом.»
 • "He became my friend." - «Він став моїм другом.»
 • "He has remained my friend." - «Він залишився моїм другом.»

Те ж саме стосується вживання "be" в якості дієслова-зв'язки зі структурними дієсловами (тобто з допоміжними і модальними), де він є смисловим дієсловом:

 • "Then he could not have been my friend. - «Тоді він не міг бути моїм другом.»

Заперечна і запитальна форми дієслова "be"

Особливістю вживання дієслова "be" в простому теперішньому і простому минулому часі є утворення його запитальних і заперечних форм без допоміжного дієслова "do":

 • "Are you at home?" - «Ти вдома?»
 • "He was not at home." - «Він не був удома.»

У неформальному варіанті англійської мови дієслово "be" вживається в скороченій формі. Скорочена форма "to be" є тільки у форм простого теперішнього часу:

 • "If it’s not one thing, it’s another! I'm just fed up with it!" - «Не одне, так інше! Я ситий по горло!»
 • "There's no doubt." - «Немає сумнівів.»
 • "There're many things in the world we don't understand." - «На світі багато речей яких ми не розуміємо.»

У скороченій запитально-заперечній формі "be" повністю ставиться перед підметом:

 • "Isn't she lovely?!" = "Is she not lovely?!" - «Хіба вона не чарівна?!»

"B" як допоміжне дієслово

Допоміжне дієслово "be" вживається для утворення тривалих форм дієслова і пасивного стану. На відміну від простих форм, тривалі форми дієслова вживаються не для констатації дії, а підкреслюють дію в процесі, вказують на її протікання:

 • "I am reading a book." - «Я читаю книгу.»

Відмінювання допоміжного дієслова "be" не відрізняється від його відмінювання в якості повнозначного дієслова. При утворенні питальних форм допоміжне дієслово "to be" ставиться перед підметом:

 • "Are you thinking about the same as me?" - «Ти думаєш про те ж, про що і я?»
 • "Were you given additional time to complete the work?" - «Вам дали додатковий час закінчити роботу?»

При утворенні заперечення частка "not" ставиться після допоміжного дієслова:

 • "I am not going to do that." - «Я не буду цього робити.»

"Be" як модальне дієслово

Квазімодальне дієслово "be" (далі модальне дієслово) ставиться перед іншим повнозначним дієсловом, яке вживається у формі інфінітива [to be to + инфінітив].

Утворення форм теперішнього і минулого часу, а також запитальних і заперечних форм у модальному дієслові "be" не відрізняється від його повнозначної форми.

В якості модального дієслова "be" вживається тільки у формі простого теперішнього і минулого часу (тобто не вживається в тривалій і доконаній формі, а також з модальними дієсловами "shall" і "will" для вказівки на дію в майбутньому).

За допомогою модального дієслова "be" може вказувати на дію в майбутньому, яка вважається зумовленою, неминучою і передає пророцтво (як правило, не зустрічається в неформальній англійській):

 • "He is to be a great warrior." - «Йому належить бути великим воїном.»
 • "He is to regret these words soon." - «Він скоро пошкодує про ці слова.»

У даному значенні дієслово "be" може вживатися і для позначення дії в минулому:

 • "It was not to be." - «Цьому не судилося збутися.»

Модальне дієслово "be" вживається для вираження можливості:

 • "Not a cloud was to be seen in the sky." - «На небі не видно було ні хмаринки.»
 • "How is it to be done?" - «Як таке (можна) зробити?»
 • "What is to become of him?" - «Що стане з ним?»

У питальних реченнях "be" може виражати очікування інструкцій і вказівок:

 • "What am I to do?" - «Що мені робити?»

Модальне дієслово "be" передає намір здійснити будь-яку дію - аналог "to be going (to)":

 • "I'm to get my first tattoo." - «Я збираюся зробити свою першу тату.»
 • "If you are to understand me, you have to step into my realm." - «Якщо ти хочеш мене зрозуміти, ти повинен увійти в мою реальність.»

При цьому вживання "be" в даному значені робиться акцент на те, що вже зважились, запланували зробити а "to be going to" - акцент на наявному намірі зробити що-небудь в поточний момент.

Модальне дієслово "be" передає необхідність здійснення дії, обумовленою попередньою домовленістю (призначеного часу зустрічі, певного розкладу, купленого квитка і т. п.), наказом, інструкцією:

 • "I could not come earlier as I was to see the doctor." - «Я не міг прийти раніше, так як повинен був відвідати лікаря.»
 • "Why are you to go to your brother?" - «Чому ти повинен йти до свого брата?»
 • "There is one place he is not to go to." - «Є одне місце куди він не повинен ходити.»
 • "There is to be no limit." - «Обмежень не повинно бути.» / «Обмежень не буде.»

Якщо після дієслова "be" в минулому часі вживається доконаний інфінітив, це означає те, що призначена дія не відбулась:

 • "I was to have done it but conditions were against me." - «Я повинен був це зробити, але обставини були проти мене.»

Слід мати на увазі, що вживання інфінітива після дієслова "be" не завжди говорить про те, що "to be" вживається як модальне дієслово. У деяких випадках інфінітив може бути іменним членом у складі іменного присудка (тобто "to be" вживається як дієслово-зв'язка):

 • "The trick is to enjoy life." - «Секрет полягає в отриманні задоволення від життя.»
 • "Our goal is to help everyone." - «Нашою метою є допомогти всім.»

У деяких випадках іменний член може стояти перед підметом, а обставина бути вираженою інфінітивом, в результаті чого після дієслова "be" випливає інфінітив:

 • "How lucky I am to have you." - «Як мені пощастило, що ти є у мене.»
Джерела

Переклад статті «Глагол "be"» https://esl.wiki/ru/word_usage/be .


1] Застаріле і діалектне вживання.

Обсуждение

Ваш комментарий:
 
|Инструменты страницы